Cho dd NaOH dư vào 150 ml dd (NH4)2SO4 1M, đun nóng nhẹ. Tính thể tích NH3 thu được ở đktc?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook