Cho \(\Delta ABC\) có \(I\) cách đều ba cạnh của tam giác. Gọi \(N\) là giao điểm hai tia phân giác góc ngoài tại \(B\) và \(C.\) Khi đó, ta có:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook