Cho đồ thị và mối liên quan giữa quang hợp và nhiệt độ

Dựa vào sơ đồ cho biết kết luận nào sau đây đúng?

1. Cường độ quang hợp phụ thuộc rất chặt chẽ vào điều kiện nhiệt độ.

2. Khi nhiệt độ tăng thì cường độ quang hơp giảm và giảm dần đến 0.

3. Cường độ quang hợp ít bị chi phối bởi nhiệt độ mà phụ thuộc nhiều vào nồng độ CO2 và cường độ ánh sáng.

4. Khi nhiệt độ tăng lên thì cường độ quang hợp tăng rất nhanh, thường đạt cực đại ở 25 – 35oC rồi sau đó giảm dần đến 0.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook