Cho đồ thị vận tốc – thời gian của một xe chuyển động trên đường thẳng. Gia tốc của xe trong khoảng thời gian \(5 \to 10s\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook