Cho đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm, nếu dòng điện trong mạch có dạng $i={{I}_{0}}\cos \left( \omega t \right)$ thì biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook