Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 50 W nối tiếp với cuộn dây thuần cảm $\frac{0,25}{\pi }H$. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức $u=100{{\cos }^{2}}\left( 100\pi t \right)V$. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook