Cho đoạn thơ sau:

“Ngàn năm gấm vóc giang san,

Bị vua họ Nguyễn đem hàng cho Tây!

Tội kia càng đắp càng đầy,

Sự tình càng nghĩ càng cay đắng lòng”

Đây là nhận định, đánh giá về triều Nguyễn của nhân vật nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook