Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức \[i=4\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{2} \right)\]A. Cường độ dòng điện cực đại là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook