Cho dòng điện xoay chiều $i=\sqrt{2}\cos \left( \omega t \right)A$. Cường độ hiệu dụng của dòng điện là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook