Cho dung dịch AgNO3 dư vào 100ml dung dịch chứa hổn hợp NaF 0,05M và NaCl 0,1M. Lượng kết tủa thu được là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook