Cho dung dịch AgNO3 dư vào 100ml dung dịch chứa hỗn hợp NaF 1M và NaBr 0,5M. Lượng kết tủa thu được là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook