Cho dung dịch KOH 1 M tới dư vào dung dịch X sau phản ứng thu được kết tủa. Dung dịch X có thể chứa đồng thời các chất

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook