Cho đường gấp " /> Cho đường gấp " />

Cho đường gấp khúc ABCD, biết độ dài đoạn thẳng BC là \(5cm\), độ dài đường gấp khúc ABC là \(22cm\), độ dài đường gấp khúc BCD là \(33cm\)

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook