Cho este có công thức cấu tạo : CH2=C(CH3)COOCH3. Tên gọi của este đó là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook