Cho Etylamin phản ứng với CH3I (tỉ lệ mol 1:1) thu được chất nào sau đây?
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook