Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook