cho glixerol tác dụng với axit axetic thì tạo ra tối đa bao nhiêu loại este?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook