Cho góc \(AOC\) và tia phân giác \(OB\) của góc đó. Vẽ tia phân giác \(OM\) của góc \(BOC\). Biết \(\widehat {BOM} = {25^o}\). Tính số đo góc \(AOM\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook