Cho góc nhọn \(\widehat {xOy},\) trên tia \(Ox\) lấy điểm \(A;\) trên tia \(Oy\) lấy điểm \(B\) sao cho \(OA = OB.\) Đường trung trực của \(OA\) và đường trung trực của \(OB\) cắt nhau tại \(I.\) Khi đó:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook