Cho hai điểm A, B phân biệt. Tập hợp tâm những mặt cầu đi qua hai điểm A và B là:
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook