Cho hai góc kề bù \(\widehat {AOB};\,\widehat {BOC}\). Vẽ tia phân giác \(OM\) của góc \(BOA\) biết \(5\widehat {COM} = 7\widehat {AOM}.\) Tính số đo góc \(BOC\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook