Cho hai mệnh đề \(P\) và \(Q\) là các mệnh đề phủ định của nhau. Chọn mệnh đề đúng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook