Cho hai số phức ${z_1} = 1 + 2i;$${z_2} = 2 - 3i$. Xác định phần ảo của số phức $3{z_1}-2{z_2}$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook