Cho hai số phức \({z_1} = 2019 + 2020i\) và \({z_2} = 2002i\). Phần ảo của số phức \(i{z_1} - \overline {{z_2}} \) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook