Cho hai số tự nhiên \(88;89\). Hãy tìm số tự nhiên \(a\) để ba số có được tạo thành ba số tự nhiên liên tiếp.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook