Cho hai tập hợp $A = \{ 0;1;2;3;4\} ,B = \{ 2;3;4;5;6\} $ . Tập hợp $\left( {A\backslash B} \right) \cap \left( {B\backslash A} \right)$ bằng :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook