Cho hàm số \(f\left( x \right) = a{x^2} + bx + c\) đồ thị như hình bên dưới. Hỏi với những giá trị nào của tham số $m$ thì phương trình $\left| {f\left( x \right)} \right| - 1 = m$ có đúng \(2\) nghiệm phân biệt.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook