Cho hàm số \(f\left( x \right)\) xác định trên \(\mathbb{R}\) có đồ thị như hình vẽ.

Phương trình \(2f\left( x \right) - 1 = 0\) có bao nhiêu nghiệm?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook