Cho hàm số \(y = {x^2} - 2x - 2\) có đồ thị \(\left( P \right)\), và đường thẳng \(\left( d \right)\) có phương trình \(y = x + m\). Tìm $m$ để \(\left( d \right)\) cắt \(\left( P \right)\) tại hai điểm phân biệt \(A\), \(B\) sao cho \(O{A^2} + O{B^2}\) đạt giá trị nhỏ nhất.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook