Cho hàm số $y=-{{x}^{4}}+2{{x}^{2}}+1$ có đồ thị như hình bên:

 Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để phương trình $-{{x}^{4}}+2{{x}^{2}}+1=m$ có bốn nghiệm phân biệt.

 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook