Cho hàm số $y = ax + b.$ Xác định $a$ và $b$ biết đồ thị của hàm số qua hai điểm $A( - 3;2)\;$ và $B(1;4)$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook