Cho hàm số $y = {e^x} + {e^{ - x}}$. Tính $y''\left( 1 \right)$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook