Cho hàm số $y = f(x) = 3x^2 – 5$. Giá trị f(–2) bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook