Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình bên dưới 

Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook