Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\), có đồ thị \(\left( C \right)\) như hình vẽ bên.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook