Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] liên tục trên R và có đồ thị \[f'\left( x \right)\] như hình vẽ bên.


Biết \[f\left( a \right).f\left( b \right)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook