Cho hàm số\[y=\frac{2{{x}^{2}}-3x+m}{x-m}.\] Để đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng thì các giá trị của tham số \[m\] là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook