Cho hàm số \(y = \sqrt {1 + 3x - {x^2}} \). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook