Cho hệ phương trình có tham số $m:$ $\left\{ \begin{array}{l}m{\rm{x}} + y = m\\x + my = m\end{array} \right.$. Hệ có nghiệm duy nhất khi:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook