Cho hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}mx + 2my = - 10\\(1 - m)x + y = 10\end{array} \right.$. Hệ phương trình vô nghiệm khi:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook