Cho hệ phương trình : $\left\{ \begin{array}{l}x - my = 0\\mx - y = m + 1\end{array} \right.$. Hệ phương trình có vô số nghiệm khi:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook