Cho hệ thống ròng rọc hoạt động như hình vẽ. Biết vật có khối lượng 120 kg được kéo lên cao 4 m, Hiệu suất của ròng rọc là 80%. Công thực hiện để kéo vật là bao nhiêu?

Hãy chọn câu trả lời đúng.

​​​​​​​

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook