Cho hình cầu có đường kính \(d = 6\,cm\) . Diện tích mặt cầu là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook