Cho hình chóp S.ABC có (SAB),(SAC) cùng vuông góc vưới mặt phẳng đáy, cạnh bên SB tạo với đáy một goác $60{}^\circ .$ đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với $BA=BC=a.$ Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB, SC. Tính thể tích của khối đa diện ABMNC.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook