Cho hình chóp \[S.ABCD\] có đáy \[ABCD\] là hình thoi tâm O, góc ABC bằng \[60{}^\circ \]. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy \[\left( ABCD \right)\], góc giữa SO và mặt phẳng \[\left( ABCD \right)\]bằng \[45{}^\circ \]. Biết khoảng cách từ điểm A đến \[\left( SCD \right)\] bằng \[\frac{a\sqrt{6}}{4}\]. Tính độ dài AB.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook