Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh $2a$ . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD; H là giao điểm của CN và DM. Biết $SH=3a$ và vuông góc với mặt đáy (ABCD). Khoảng cách giữa hai đường thẳng MD và SC là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook