Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh $a.$ Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy (ABCD) và \[SA=a\]. Gọi E  là trung điểm của cạnh CD. Mặt cầu đi qua bốn điểm S, A, B, E có bán kính là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook