Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh $a$ , \[SA=a\] và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi M và N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng SB và SC. Thể tích V  của khối chóp  $A.BCMN$ bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook