Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng \[a\sqrt{2}\] và chiều cao bằng \[\frac{a\sqrt{2}}{2}\]. Tang của góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook