" /> " />

Cho hình chữ nhật và hình vuông có kích thước như hình vẽ:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook